Nowości
Mar 05

Najważniejsza cecha każdego lidera

Przywództwo w literaturze dotyczącej zarządzania zostało już opisane na tysiąc możliwych sposobów, jednak rzadko mówi się o tym że wykazywanie cech określanych przez innych jako cechy przywódcze zależne jest w pierwszej kolejności od wyznawanego przez nas systemu wartości.

System wartości jako funkcja polityczna to najważniejsza cecha przywódcza, jaką trzeba demonstrować w zespołach, które szanują swoich liderów. Odmienny system wartości od tej, którą określam jako „moralność zespołu” to przepis na katastrofę wizerunkową, a nie pole do budowania jakiejś reputacji w zespole. Dopiero zgodny światopogląd pozwala na kreowanie obrazu przywódcy w zespole.

Zatem pierwszą rzeczą, jaką każdy lider musi ustanowić jest wspólny system moralny, minimum programowe wokół którego budowany będzie zespół.