Nowości
Mar 03

Czym jest system 5S?

9282408_f60a5414ea_b

5S jest to zbiór zasad, który pozwala uporządkować i zorganizować miejsce pracy. Poprawia efektywność i wydajność oraz przyczynia się do obniżenie kosztów firmy.

• Seiri (selekcja) jest to podział na przedmioty potrzebne i zbędne, o czym decyduje częstotliwość ich używania. Można przyjąć założenie, że należy usunąć wszystkie rzeczy, które nie będą użyte w ciągu najbliższych 30 dni. W ten sposób przedmioty zbędne zostają oznaczone czerwoną etykietką, a następnie usunięte z obszaru pracy.

• Seiton (systematyzacja), polega na odpowiednim uporządkowaniu przedmiotów, które zostały określone, jako niezbędne zgodnie z częstotliwością ich używania, w odpowiednich miejscach. Należy zrobić to zgodnie z zasadą, która mówi, że rzeczy, po które sięgamy najczęściej, powinny znajdować się najbliżej naszego biurka.

• Seiso (sprzątanie), zasada, wg której każdemu pracownikowi zostaje przydzielony konkretny obszar, o który ma zadbać. Czynności, o których mowa, to m.in. sprzątanie i dbanie o schludny wygląd, jak również sprawdzanie stanu urządzeń, zapobieganie awariom.

• Seiketsu (standaryzacja), czyli udokumentowanie i ustandaryzowanie wszystkich metod i zasad wypracowanych w czasie pierwszych trzech kroków.

• Shitsuke (samodyscyplina), ostatni krok, który nawiązuje do ciągłego doskonalenia technik zastosowanych we wcześniejszych krokach. W związku z tym oczekuje się od pracowników systematyczności i samodyscypliny w wykonywaniu czynności, a także tworzenia wniosków, które posłużą do ulepszania dotychczasowych praktyk.