Nowości
May 21

Nowe wspaniałe statystyki

Udostępniliśmy zupełnie nowy moduł statystyk, dzięki któremu zespoły pracujące zadaniowo po raz pierwszy mogą zobaczyć wizualizację nakładów pracy do zmierzonych efektów. Statystyki pokazują również rozkład zadań według stopnia realizacji oraz obłożenie pracowników poszczególnymi zadaniami.