Nowości
Apr 04

Ukrywanie stawek godzinowych

Kontynuujemy rozbudowę uprawnień w aplikacji poprzez kolejne usprawnienia dotyczące roli “pracownik” w zarządzaniu projektami. Obecnie użytkownicy przypisani do roli “pracownik” nie mają dostępu do informacji o stawkach godzinowych, ani informacji o koszcie wynikającym ze stawek godzinowych widocznych w karcie zadania. Dzięki tej zmianie wszyscy użytkownicy przypisani do roli mają wgląd w czas pracy jaki poszczególni użytkownicy zarejestrowali w karcie danego zadania lub projektu, jednakże od teraz nie mają wglądu w informację jaki naliczono koszt projektu w związku z czasem pracy w zadaniu. Jednocześnie dla użytkowników korzystających z innych ról, w tym z roli “kierownik”, dostęp do informacji o czasie i koszcie pracy pozostaje bez zmian.