Nowości
Kwi 04

Priorytety zadań

2014-04-04_234916

Dzisiaj opublikowaliśmy najnowszą wersję aplikacji, która pozwala na oznaczanie zadań za pomocą kolorów. Kolory mogą reprezentować priorytety lub symbolizować dowolne inne wyróżnienie zadań według schematu przyjętego w Twoim zespole. Możesz wypróbować jak sprawdza się wyróżnianie zadań otwierając kartę zadania, wybierając zakładkę: znaczniki i i klikając na wybranym kolorze zadania. Obecnie wyróżnienie zadania za pomocą znacznika priorytetu w postaci wybranego koloru nie wpływa na działanie algorytmu określającego właściwą kolejność zadań. Algorytm określający kolejność zadań dla każdego pracownika odpowiada za kolejność w jakiej zadania pojawiają się na ekranie „Zadania” dla każdego użytkownika. Działanie tego algorytmu pozostaje niezmienne, jednak lista zadań zostanie oznaczona odpowiednimi kolorami zgodnie z wybranym priorytetem.