Nowości
Mar 31

Usprawnienia roli pracownik

Rozszerzyliśmy model uprawnień, dzięki czemu użytkownicy pełniący rolę “pracownik” od teraz mogą zmieniać jedynie te zadania, do których są przypisani lub które sami delegowali innym użytkownikom. Ponadto zmiany dokonywane przez “pracowników” od teraz wymagają komentarza, dzięki czemu system pokazuje uzasadnienie do zmian dokonywanych przez pracownika w projekcie lub w zadaniu. Od teraz kierownicy zobaczą uzasadnienie w przypadku zmiany planowanej daty ukończenia, zmiany planowanych nakładów czasu lub kosztu.