Nowości
Lut 26

Budżetowanie w projektach

Kiedy rozpoczynaliśmy prace nad TaskBeat tworzyliśmy pierwszą aplikację pozwalającą na zarządzanie projektami i budżetami. Wówczas najczęstszym pytaniem było: Skąd takie połączenie?

Dzisiaj nie tylko coraz więcej aplikacji skupia się na zarządzaniu projektami w aspekcie budżetów, jak również na zarządzaniu budżetami w ujęciu projektowym. Co więcej, coraz więcej coraz mniejszych klientów dostrzega konieczność planowania w ujęciu obu perspektyw jednocześnie. Wkrótce opublikujemy kolejne nowości w ofercie.

Jedną ze zmian będzie przeniesienie funkcjonalności zarządzania budżetami do osobnego planu rozliczeniowego oraz możliwość modularnego włączania budżetowania (na zasadzie tzw. plug-inu) w każdym planie taryfowym. Jak w przypadku każdej zmiany funkcjonalności lub cennika, nasi obecni użytkownicy bieżącej wersji nie zostaną w żaden sposób ograniczeni tą zmianą.