Nowości
Jan 16

Nowy interfejs aplikacji

Nowa wersja aplikacji umożliwia szybszą pracę z programem. Zupełnie zmieniony interfejs TaskBeat oferuje nowy ekran zadań oraz nowy pasek narzędzi. W miarę jak nasi klienci dodają coraz większą liczbę projektów, kontynuujemy zmiany mające na celu ułatwienie zarządzania portfolio wielu projektów realizowanych jednocześnie. Zmieniając interfejs aplikacji staramy się również nie zakłócić pracy nowych użytkowników, w szczególności sprawnego zarządzania prostą listą oraz samego rozpoczynania pracy z programem. Nowy interfejs aplikacji oferuje całkowicie unikatową funkcjonalność pozwalającą na sprawne zarządzanie całym portfolio projektów. Dzięki możliwości dekompozycji złożonych zadań i projektów możesz z łatwością zarządzać nawet najbardziej złożonymi przedsięwzięciami. Wielu z naszych klientów wykorzystuje tą wspaniałą funkcjonalność aby zarządzać jednocześnie sprzedażą i zleceniami. Zobacz prezentację nowego interfejsu