Nowości
Lis 02

Zmiany w regulaminie 2013-11

Dokonaliśmy drobnych zmian w regulaminie, do najważniejszych zaliczając: doprecyzowanie postanowień w zakresie ochrony danych osobowych, oznaczenie czasu trwania umowy wraz z rezygnacją minimalnych okresów jej trwania oraz zniesienia wymogu pobierania opłaty alokacyjnej, na warunkach określonych w treści nowego regulaminu