Nowości
Nov 27

TaskBeat wersja 3941

Dzisiaj oddajemy nową, udoskonaloną wersję narzędzia do zarządzania projektami i klientami. Nowa wersja wprowadza szereg usprawnień wymienionych poniżej:

Nowa wersja jest znacznie szybsza pozwalając na skalowanie nawet do tysięcy zadań na jednym widoku, przy czym sama aplikacja nadal pozwala na zarządzanie nawet kilkunastrokrotnie większą liczbą projektów i klientów dzieki hierarchii widoków.

Dodatkowo po raz pierwszy wprowadziliśmy prostą zakładkę listy klientów powiązanych z realizowanymi projektami, która pozwala na łatwe określenie znalezienie danych klienta, a także przełączenie się do listy projektów powiązanych z klientem wprost z widoku klienta.

Dodatkowo wprowadziliśmy możliwość wyszukiwania po nazwie klienta za pomocą uniwersalnej wyszukiwarki. Teraz możliwe jest szukanie zarówno po nazwie kontaktu lub nazwie firmy podając nazwę w wyszukiwarce lub tylko po nazwie klienta lub nazwie firmy podając wyszukiwaną nazwę w nawiasach kwadratowych.

Dodatkowo Uprościliśmy widok kalendarza celem zagwarantowania lepszej przejrzystośći. Od teraz wpisy w kalendarzu zajmują mniej miejsca na ekranie pozostawiając więcej treści, a sama kolorystyka widoku kalendarza została dostosowana w celu zagwarantowania większego kontrastu.