Nowości
Oct 02

Zmiany w regulaminie 2013-10

Dokonaliśmy drobnych zmian w regulaminie, do najważniejszych zaliczając: doprecyzowanie postanowień w zakresie ochrony danych osobowych, gwarancję stałości ceny, warunków regulaminu, funkcjonalności zarządzania projektami oraz wprowadzając obowiązek przesyłania faktur VAT do prognozowanego wykorzystania Usługi przed upłynięciem okresu rozliczeniowego