Nowości
Sep 05

Zmiany w sposobie rejestracji

Uprościliśmy formularz rejestracyjny dla nowych użytkowników usługi. Udało nam się jednocześnie rozwiązać jeden z historycznie najstarszych problemów dotyczących produktu, a właściwie jego samej rejestracji. Od dzisiaj do rejestracji usługi zarządzania projektami wymagane jest wypełnienie jedynie dwóch pól. Wybór kontekstu został sprytnie połączony z informacją czym jest kontekst poprzez wprowadzenie odnośnika: “dołącz do istniejącej organizacji”. Jednocześnie samo hasło nadawane jest teraz przez system i przysyłane automatycznie na numer telefonu. Dodatkowo usunęliśmy konieczność potwierdzania adresów e-mail, co rozwiązuje problem zagubionych linków aktywacyjnych. Wszystkie wprowadzone zmiany jednocześnie zachowują dotychczasowy poziom bezpieczeństwa przy znacznym uproszczeniu całego procesu, a w porównaniu do tego w jaki sposób nowi użytkownicy rejestrowali się w usłudze jeszcze rok temu obecna zmiana stanowi ogromne ułatwienie.