Nowości
Sep 15

Zmiany w regulaminie 2013-09

Wprowadziliśmy zmiany w regulaminie świadczenia usługi. Zmianie podlega m.in. zakres gwarancji udzielanych użytkownikom aplikacji. Teraz regulamin precyzuje kwestie planowanej dostępności, zasad aktualizacji oraz rekompensat za błędy w aplikacji. Zmiany w regulaminie są szczególnie korzystne dla klientów zainteresowanych potwierdzeniem zaangażowania pomocy technicznej oraz zapewnieniem wysokiej jakości aplikacji.