Nowości
Sep 22

Statystyki zespołu

Dodaliśmy nowe statystyki zespołu, dzięki którym możesz na bieżąco sprawdzać obłożenie pracą w swojej organizacji. Statystyki pozwalają sprawdzić ile zadań w projekcie zostało przypisanych poszczególnym członkom zespołu oraz pokazać wykres projektu według stopnia ukończenia zadań. Ciekawostką są histogramy pokazujące zmiany parametrów w czasie.

statystyki-zespolu

Zobacz więcej na stronie: http://www.taskbeat.pl/funkcjonalnosci/statystyki-zespolu/