Nowości
Aug 06

Zmiany retencji kont testowych

Od dzisiaj zmieniamy nieco zasady retencji testowych kont użytkowników Budżet Domowy oraz Spending Tracker. Poprzednie zasady pozwalały na korzystanie z testowego konta obu aplikacji bez rejestracji przez okres 1 miesiąca kalendarzowego.

Obecnie zmianie ulega okres retencji i profile utrzymywane będą przez okres jednego dnia. Oznacza to że użytkownicy obu produktów powinni rejestrować konto w systemie po wypróbowaniu, nie później niż w ciągu doby od otworzenia konta demonstracyjnego.

Aplikacje Budżet Domowy oraz Spending Tracker będą sugerowały odpowiedni moment do rejestracji po otworzeniu strony produktu, tj. podczas gdy użytkownik faktycznie rozpocznie rejestrowanie płatności w aplikacji.

Użytkownicy zarządzający zadaniami oraz budżetami w ramach kont TaskBeat będą mogli korzystać z produktu na dotychczasowych zasadach i nie przewiduje się żadnych zmian w zakresie retencji kont testowych tego produktu.