Nowości
Aug 05

Warszawskie firmy trzykrotnie częściej interesują się pracą zadaniową

Firmy z województwa Mazowieckiego trzykrotnie częściej interesują się pracą zadaniową niż firmy z innych województw. Z badań przeprowadzonych przez Zagozda sp. z o.o. wynika że firmy z regionu Warszawy i okolic ponad dwukrotnie częściej interesują się korzyściami płynącymi z pracy zadaniowej niż firmy z województwa Dolnośląskiego i ponad trzykrotnie częściej niż firmy z regionu województwa Wielkopolskiego. Ogółem liczba firm interesujących się pracą zadaniową wzrosła o 12% w okresie od czerwca 2012 do czerwca 2013, porównując rok-do-roku. Biorąc pod uwagę zaobserwowane dysproporcje pomiędzy województwami oznacza to ogromny wzrost popularności zadaniowego trybu pracy w Polsce.

Popularność zadaniowego trybu pracy w stolicy i firm zlokalizowanych w jej okolicach wynika z dynamiki projektów realizowanych w stolicy oraz współpracy stołecznych firm z partnerami z innych województw. Skuteczna współpraca nad realizacją projektów realizowanych przez centrale z Warszawy bardzo często polega na delegowaniu obowiązków i współpracy z oddziałami oraz dostawcami rozproszonymi po kraju. Konieczność sprawowania skutecznej kontroli nad realizacją prac oraz ciągłe skracanie czasu trwania projektów wymaga wykorzystania nowoczesnych narzędzi do zarządzania, ale przede wszystkim nowoczesnych systemów pracy pozwalających na premiowanie efektów w większym stopniu niż na premiowaniu fizycznej obecności pracowników w biurze.