Nowości
Aug 06

Usprawniona autoryzacja

Usprawniliśmy autoryzację rejestracji TaskBeat. Od teraz podczas rejestracji otrzymasz hasło do tablicy zadań wygenerowane z systemu. Nowy sposób rejestracji upraszcza proces rejestracji dzięki braku konieczności wprowadzania własneog hasła i potwierdzania jego w formularzu rejestracji. Zapewniliśmy w ten sposób że hasło początkowe wygenerowane z systemu jest zawsze bezpieczne. Hasło nadane przez system może być zmienione przez użytkownika po zalogowaniu.

Warto jednocześnie zaznaczyć że użytkownicy zarządzający zadaniami w ramach dedykowanych instancji nie są dotknięci zmianami i w przypadku tych instalacji proces rejestrowania nowych kont może odbywać się z wykorzystaniem haseł generowanych przez system lub nadawanych przez samych użytkowników, jak to miało miejsce dotychczas. Sposób rejestracji w przypadku instalacji dedykowanych określany jest przez użytkowników za pomocą ustawień systemowych danej instancji aplikacji.