Nowości
Sie 20

Nowa wersja regulaminu

Wprowadziliśmy zmiany w regulaminie usuwając niektóre postanowienia oraz poprawiając niektóre błędy redakcyjne. Nowa wersja regulaminu obowiązuje klientów przystępujących do zarządzania projektami od dnia 2013-08-20, przy czym podobnie jak w poprzednich aktualizacjach użytkownicy rejestrujący się w serwisie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji mają 30 dni na zaakceptowanie nowej wersji regulaminu lub możliwość odrzucenia zmian i korzystanie z oprogramowania na zasadach określonych w poprzedniej wersji regulaminu obowiązującej podczas rejestracji. Zaktualizowana wersja dokumentu dostępna jest pod adresem: http://www.taskbeat.pl/kontakt/regulamin/