Nowości
Lip 20

Wykresy Gannta

Wykresy Gannta Najnowsza wersja testowa wprowadza wykresy Gannta, które przeznaczone są dla klientów korzystających z wersji profesjonalnej. Wykresy Gannta z pewnością będą szczególnie docenione w tych profilach działalności w których zastosowano kaskadową metodę zarządzania projektami, ponad metodami zwinnymi. Wdrożenie funkcjonalności wykresów Gannta jest również o tyle ciekawe z punktu widzenia produktu, że udało nam się zrealizować wdrożenie podejścia kaskadowego bez konieczności rezygnacji z podstawowej specjalizacji produktu, jaką jest zarządzanie w oparciu o metodologie zwinne, w których długoterminowe spojrzenie na realizację projektu nie ma odzwierciedlenia w konkretnych pracach do wykonania, a raczej skupia się na planowaniu iteracyjnym: jedną, dwie iteracje do przodu.