Nowości
Jul 14

Wersja 4.7.14

Dzisiaj wydana została nowa wersja TaskBeata która wspiera scenariusze, w których z jednego kontekstu korzysta kilkadziesiąt osób.

Nowa wersja jest znacznie bardziej funkcjonalna dla użytkowników posiadających kilkudziesięciu użytkowników korzystających z platformy jednocześnie. Nowa wersja wprowadza możliwość szukania po nazwie użytkownika dla każdego pola, w którym konieczne jest wybranie nazwy osoby pracującej w naszej drużynie z listy. Nowa wersja pozwala na wybieranie właściwej osoby z listy, jak również wyszukiwania za pomocą klawiatury na liście osób w naszym kontekście: filtrowania zadań po nazwie osoby, przypisywania zadań do osoby.

Poprawiono również wyświetlanie długich list zadań na ekranach o małej rozdzielczości dla wszystkich wspieranych przeglądarek. W przeszłości w przypadku zadań o naprawdę długiej historii aplikacja nie wykorzystywała poprawnie ekranów o ogromnej rozdzielczości, jak również eksponowała problemy w przypadku niektórych przeglądarek i ekranów o skrajnie niskiej rozdzielczości.

Poprawiono generowanie raportu Zalogowane Godziny – raportu godzinowego z podziałem na pracowników. Wcześniej raport prezentował dane analityczne: z rozbiciem na godziny w poszczególnych dniach. Teraz raport pokazuje godziny syntetycznie, czyli z uwzględnieniem wszystkich dni, za które generowano raport.

Poprawiono formatowanie wielu różnych typów wpisów, które pojawiały się na NewsFeed. Obecna wersja wyświetla wpisy na NewsFeed w znacznie lepszy sposób dla obu wersji językowych obecnych w programie: polski i angielski, jak również przywraca typy wpisów które wcześniej mogły nie pojawiać się prawidłowo w polskiej wersji językowej.

Wydaliśmy również szereg poprawek wizualnych do kilku bardzo istotnych ekranów: Karta Zadania, Przenieś Zadanie, Ustawienia Profilu oraz funkcjonalności Panelu Administracyjnego. Informacja o zmianach w Panelu Administracyjnym dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.