Nowości
Jul 01

Nasz największy konkurent

Kiedy uruchamialiśmy TaskBeat wkrótce na rynku pojawili się bardzo silni konkurenci. Co ciekawe, interfejs konkurencji w postaci Asana czy Do do złudzenia przypominał interfejs TaskBeata: pozioma lista zadań z możliwością drag and drop (podobnie jak wówczas implementował to Gmail), szczegóły zadań otwierane po prawej stronie (podobnie jak wówczas implementował to Twitter). Co ciekawe żaden z produktów nie był ani wówczas, ani dzisiaj bezpośrednim konkurentem w takim stopniu w jakim wszyscy konkurujemy z e-mailem.

Również dzisiaj e-mail pozostaje naszym największym konkurentem. Zaskakujące jak wiele firm, które wyglądają na świetnie zorganizowane, tonie pod naporem e-maili. Pół biedy jeśli firmy dysponują zasobami pozwalającymi na “zadeptanie” problemów, tj. zatrudnienie odpowiedniej liczby osób które mogłyby nosić e-maile nawet w rękach. Sytuacja w większości organizacji wygląda jednak znacznie gorzej ze względu na brak możliwości zatrudniania kolejnych asystentów i koordynatorów w tempie, w którym przyrasta ilość komunikacji, zadań i ustaleń jakie przeciskane są przez skrzynki.

Nic nie wskazuje na to że e-mail zostanie wkrótce całkowicie wyparty przez inne rozwiązanie. Jeśli nie możesz ich pokonać – dołącz do nich. Dlatego ponad półtora roku temu rozpoczęliśmy pracę nad bardzo sprytnym oprogramowaniem dedykowanym do integracji skrzynek pocztowych z TaskBeatem w sposób który pozwalałby na uzyskanie korzyści płynących z wykorzystania obu systemów. Nasza pierwsza wersja integratora nie sprawdziła się w tym sensie że oferowała jednocześnie maksimum elastyczności i bezpieczeństwa, jednak wymagała zbyt wiele wiedzy od strony użytkowników.

Dlatego postanowiliśmy sprawdzić jak zaimplementować znacznie lepszy system. W tym celu poszliśmy do naszych przyjaciół z firm takich jak home.pl i podpytywaliśmy. Sprawdzaliśmy jak zaimplementować właściwą integrację w sposób który spotka się z powszechną adopcją, a jednocześnie będzie działać prawidłowo i bezpiecznie nawet w scenariuszach bardzo dużego wolumenu koresponendencji. Efektem tych prac jest obecna, znacznie prostsza, wersja integratorów która nie wymaga znajomości konfiguracji skrzynek pocztowych (dotyczących: protokołów, adresów, portów).

Dzisiaj nasi użytkownicy nie muszą wybierać pomiędzy e-mailem, a systemem w celu dyskutowania zadań i projektów. Dzięki sprytnej kombinacji systemu powiadomień oraz integracji z firmowymi skrzynkami e-mail TaskBeat zapewnia że bardzo łatwo zachować część (lub całość) komunikacji dotyczących prowadzonych prac w jednym systemie. Tylko od użytkowników zależy w jakim stopniu preferują wykorzystać jeden lub drugi system do prowadzenia codziennej pracy, a co więcej: wybór ten nie wiąże się z koniecznością konfiguracji lub korzystania tylko z wybranego systemu.