Nowości
Jul 27

Forefront Security

Mamy przyjemność poinformować że nasze serwery produkcyjne zostały zaktualizowane o oprogramowanie Microsoft Forefront Security, dzięki czemu załączniki przetwarzane przez nasz system są teraz chronione pod względem antywirusowym. Jednocześnie zakresem ochrony objęci zostają wszyscy nasi klienci, bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat za ochronę antywirusową danych i plików przetwarzanych w systemie TaskBeat.

Microsoft Forefront dostarcza kompleksowe rozwiązania w pełnym zakresie, zarówno lokalnie, jak i w chmurze, by chronić użytkowników i umożliwić bezpieczny dostęp z każdego miejsca. Rozwiązania cechują się najwyższym poziomem bezpieczeństwa, dotychczas dostępnym wyłącznie dla większych przedsiębiorstw. Forefront zapewnia efektywne mechanizmy ochrony przed złośliwym oprogramowaniem dla stacji roboczych, serwerów aplikacji (komunikacja, praca grupowa) a także na styku sieci lokalnej z internetem.