Nowości
Jun 26

Brak zaangażowania

Z ogólnopolskiego badania Sedlak & Sedlak wynika, że nie zależnie od rodzaju firmy – czy to własna, czy państwowa, a nawet organizacja pozarządowa – to w najlepszym wypadku zaangażowana w pracę jest co czwarta osoba.

Najgorzej zaangażowanie wykrzesać z pracowników organizacji pozarządowych. Jedna piąta (20 proc.) deklaruje, że nie jest oddana swoim obowiązkom, a jedynie 14 proc. czerpie radość z tego, czym się zajmuje na co dzień. Wynik dziwi tym bardziej że organizacje pozarządowe działają z własnej inicjatywy na rzecz wybranego przez siebie interesu publicznego, a nie dla osiągnięcia zysku. Zaraz po pracownikach organizacji pozarządowych na liście najmniej zaangażowanych znaleźli się pracownicy administracji państwowej i samorządowej (18 proc.), pracownicy firm prywatnych i spółek skarbu państwa (po 15 proc.). Na pocieszenie można dodać, że grupa osób najbardziej oddanych swojej pracy znajduje się właśnie wśród prowadzących działalność gospodarczą. Niemal co czwarta osoba zarabiająca w ten sposób (24 proc.) jest zmotywowana i szuka nowych rozwiązań.