Nowości
May 04

Zmiany menu użytkownika

Kolejny tydzień z rzędu zabieramy kolejne elementy z ekranu upraszczając krokowo menu użytkownika oraz poszczególne elementy interfejsu aplikacji. Staramy się aby aplikacja była możliwie najprostsza w obsłudze, zatem zmiany które wprowadzamy mają na celu eliminację najbardziej skomplikowanych sposobów prezentacji.

W tym tygodniu kolejna zmiana: znaczącej zmianie zmianie ulega ekran menu użytkownika. Ekran przed dzisiejszymi zmianami wygladał następująco:

UserMenuBefore

Po wprowadzeniu zmian kolejna wersja aplikacji będzie wyglądała następująco. Widzimy że wiele poleceń zostało przeniesionych.

UserMenuAfter

Ciekawostką z punktu widzenia user experience jest fakt że wprowadzając zmianę nie zmieniliśmy liczby kliknięć wymaganych do uzyskania dostępu do funkcji, które znajdowały się na głównym ekranie w poprzedniej wersji.

UserMenuAfterExpanded

Zamiast tego poszczególne pozycje menu użytkownika dostępne są teraz po najechaniu na ikonkę ustawień, co zajmuje dokładnie tyle samo czasu co zajmowało najechanie na same pozycje menu w poprzedniej wersji, biorąc pod uwagę że polecenia menu w poprzedniej wersji były znacznie mniejsze.

Zwróć uwagę: prezentowane ekrany nie reprezentują finalnej wersji aplikacji. Zmianom mogą ulec szczegóły elementów graficznych, dokładne teksty tłumaczeń oraz niektóre odcienie kolorów.