Nowości
May 30

Bardziej czytelne ikony

Dodatkowo wprowadziliśmy czytelniejsze ikony dla zadań po terminie. Teraz zadania których termin upłynął oznaczone są wyraźniejszymi kolorami. TaskBeat teraz również wyróżnia osobnymi kolorami zadania, które zostały zaplanowane na dzisiaj oraz zadania zapadające w najbliższym czasie. Dzięki innym usprawnieniom usunęliśmy wiele zbędnych poleceń i ułatwiliśmy przełączanie się pomiędzy widokami zadań bieżących i opóźnionych.