Nowości
Kwi 08

Wspólne określanie celów

Większości z nas nie motywują cele narzucone odgórnie. Współudział pracowników w określaniu zamierzeń przynosi wiele korzyści. Pracownicy, czując się współautorami, utożsamiają się z celem i są bardziej zaangażowani w jego realizację, biorą większą odpowiedzialność za wyniki swoich poczynań, a przede wszystkim akceptują zaplanowane działania.

Podwładni, którzy partycypowali w ustalaniu celów, czują się docenieni i potrzebni w firmie. Angażowanie pracowników w ocenę minionego okresu i uzyskanych rezultatów, jak również we wspólne definiowanie planu na przyszłość, jest niekonwencjonalnym sposobem budowania dobrego, efektywnie pracującego zespołu. Wszystkie ustalane cele powinny być jasno określone i możliwe do osiągnięcia – tylko wówczas zachęcają nas do uzyskania wyznaczonego targetu.

Warto też pamiętać, że wiele osób wyznaczenie zbyt łatwego celu nie prowokuje do skutecznego działania. Pracownik powinien mieć poczucie, że sukces jest możliwy do osiągnięcia, ale nie jest w 100 proc. pewny i wymaga odpowiedniego poświęcenia i zaangażowania.

Poczytaj więcej na Monster Polska: http://poradnik-kariery.monsterpolska.pl/W-miejscu-pracy/Problemy-w-miejscu-pracy/motywacja-zespolu-czyli-pieniadz-eto-nie-wszystko/article.aspx?WT.mc_n=CRMPL0000167