Nowości
Apr 04

Ulepszony moduł budżetowania

Dzisiaj opublikowaliśmy najnowszą wersję aplikacji ze znacznie ulepszonym modułem budżetowania kosztu i czasu.

Opis zmiany

Od teraz wszystkie koszty i czas rejestrowany w aplikacji dodawane są bez konieczności precyzowania kategorii kosztowej (tzw. centrum kosztów). Dzięki temu codzienna praca z aplikacją jest prostsza, a rejestrowanie postępu, wydatków i czasu zajmuje znacznie mniej czasu:

TaskBudgeting1

Kategorie kosztowe można jednocześnie nadal przypisywać do indywidualnych raportów czasu w bardzo prosty i zbiorczy sposób za pomocą zakładek: Czas Zadania i Koszt Zadania. Dzięki temu że każdy wpis kosztu i czasu może być przyporządkowany do innej kategorii kosztowej (innego centrum kosztowego) rozwiązanie pozwala na nieskończoną elastyczność w kwalifikowaniu kosztów realizacji zadań:

TaskBudgeting1

Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu koszty można kwalifikować do konkretnych kategorii reprezentujących określone projekty realizowane w ramach grupy roboczej lub do określonych departamentów odpowiedzialnych za realizację określonych typów prac. Spójrzmy zatem na przykładowy projekt, w którym zarejestrowano przykładowy koszt zakupu:

TaskBeatBudgetExample1

Zarejestrowany koszt można zobaczyć prawidłowo umieszczony na bardzo prostej siatce budżetów. Siatka budżetów jest dostępna za pomocą polecenia Budżety. Dzięki innowacyjnej siatce budżetów wszystkie koszty widoczne są w odpowiednich miesiącach i odpowiednich kategoriach na jednym ekranie, dzięki czemu kontrola wykorzystania budżetu jest bardzo prosta i intuicyjna:

TaskBeatBudgetExample2

Praca z aplikacją mobilną

Aplikacja mobilna TaskBeat dla iPhone już dzisiaj pozwala na przyspieszony model pracy z rejestracją czasu pracy i kosztów zadań. Wersja obecnie dostępna w AppStore pozwala na wprowadzanie czasu i kosztów zadania bez konieczności precyzowania dokładnej kategorii dla każdego wpisu. Dzięki temu praca z aplikacją jest szybsza, a od teraz również identyczna ze sposobem wprowadzania tych danych w aplikacji używanej na laptopach.

Przykładowe scenariusze

Przykładowo zespół pracujący nad projektem może zapisywać wszystkie wydatki i czas pracy do budżetu określonego projektu, a kierownik projektu może w bardzo prosty sposób pilnować czy koszt tego projektu nie przekracza założonych limitów za pomocą wizualnych termometru. W zakładanym scenariuszu trzech pracowników: działu administracji, transportu i produkcji może logować czas pracy w ramach projektu X, zatem ich praca będzie rozliczana niezależnie od departamentu w którym pracują, a koszty projektu X będą kontrolowane dla nich zbiorczo. Jest to szczególnie korzystny scenariusz rozliczania budżetu gdy wielu pracowników różnych działów pracuje nad wieloma różnymi projektami jednocześnie. W takim scenariuszu kierownicy poszczególnych projektów zachowują pełną kontrolę nad tym czy prace realizowane są bez przekroczenia założonych budżetów. Wprowadzając uzyskane przychody z realizacji projektów i posiadając wgląd w pełen obraz realnych kosztów mogą kontrolować ile firma zarabia na realizowanych projektach.

Alternatywnie różne zespoły pracujące nad wieloma projektami jednocześnie mogą zapisywać wszystkie swoje wydatki i czas pracy do odpowiednich budżetów odpowiednich działów, np. budżetu kosztów transportu, kosztów produkcji, kosztów administracji, a kierownicy tych działów mogą niezależnie kontrolować koszty w ramach swoich departamentów. W zakłądanym scenariuszu trzech pracowników pracujących nad produktem X może logować czas i koszty w kategoriach departamentu: administracji, transportu i produkcji. Kierownicy tych trzech departamentów mogą kontrolować koszty i czas pracy w ramach każdego niezależnie upewniając się że koszty nie przekraczają założonych limitów. Praca każdego z tych trzech pracowników rozliczana jest w zależności czy pracują nad sprawami związanymi z administracją, transportem czy produkcją, a role tych trzech pracowników mogą zmieniać się w trakcie prac nad produktem wielokrotnie. Dyrektor firmy posiada jednocześnie wgląd w to ile kosztów generowanych jest w określonych departamentach przez różnych pracownikach i odpowiednio dostosowywać budżety tak, aby odpowiadały one potrzebom. Jednocześnie dyrektor mma pełny wgląd w to nad czym faktycznie pracują różni pracownicy: czy ich praca zawiera więcej obowiązków w zakresie administracji, sprzedaży czy produkcji?

Podsumowanie

Dzięki zastosowaniu unikatowei i autorskiej koncepcji działania narzędzia, w której dodawanie kosztów i czasu do zadań TaskBeat jest nie tylko narzędziem do kontrolowania projektów i zadań, ale również narzędziem które pozwala kontrolować czas pracy i koszty w ramach całych zespołów. Teraz dzięki zupełnie innowacyjnej koncepcji wiązania zarówno indywidualnych wpisów czasu pracy, jak i kosztów realizacji zadań z dowolnymi kategoriami budżetu staję się również bardzo efektywnym narzędziem do budżetowania. Dzięki temu TaskBeat pozwala na kontrolowanie rentowności całego przedsiębiorstwa, jak również optymalizacji rentowności indywidualnych projektów.