Nowości
Apr 13

Model obiektów

TaskBeat opiera się na unikatowym modelu obiektów. Unikatowy model obiektów TaskBeat pozwala na wielowymiarową analizę realizowanych prac i zadań. Model łączy zarządzanie zadaniami, budżetami, czasem i kosztem realizowanych prac w jedną całość. Unikatowy model rozwiązania pozwala na ocenę poszczególnych prac oraz całościowe spojrzenie na wydajność i produktywność firmy. Model pozwala również na określenie stopnia realizacji zadań i projektów pod względem: postępu, czasu i kosztu.

A

Model obiektów TaskBeat

Unikatowość modelu leży w połączeniu poszczególnych komponentów: zadania połączone są między sobą w hierarchiczny sposób, podobnie ma to miejsce w przypadku hierarchicznego ujęcia kosztów oraz czasu. Dzięki unikatowej koncepcji wszystkie cztery komponenty: zadania, budżety, czas, koszt leżą w ścisłej relacji do siebie. Ścisłe relacje polegają na tym że czas i koszty odnoszą się jednocześnie do określonych zadań oraz budżetów. W ten sposób unikatowa koncepcja narzędzia łączy zadania i budżety w logiczną całość, w bardzo prosty sposób umożliwia analizowanie projektów pod wieloma różnymi kątami jednocześnie.

Wielowymiarowa analiza realizowana jest w czasie rzeczywistym przez moduły Newsfeed oraz Raportów, które dostępne są w narzędziu dla wszystkich użytkowników. Najbardziej popularne raporty prezentowane są wszystkim użytkownikom produktu. Istnieje również możliwość implementacji nietypowych raportów na potrzeby specyficznych klientów. Dzięki integracji z narzędziami takimi jak Microsoft Report Builder możliwości raportowania w narzędziu są praktycznie nieograniczone i mogą dotyczyć różnych punktów odniesienia i badania różnych parametrów wydajności przedsiębiorstwa.

Zobacz również: Metodologia TaskBeat