Nowości
Jan 15

Zasady dobrego biznesplanu

Ciągłe zmiany na rynku oraz w naszej gospodarce i finansach wymagają dostosowania się firm, przedsiębiorstw, jak i indywidualnych działaczy do nowego spojrzenia na realizację swoich działań. Takim nowym spojrzeniem na otaczające zmiany jest zaplanowanie nowych działań, określenie celów, do jakich dane przedsiębiorstwo będzie dążyło.
Planowanie to podejmowanie świadomych decyzji odnośnie nas samych czy naszej firmy.

Planując rozpoznajemy zadania i środki niezbędne do realizacji założonych celów. Biznesplan jest niezbędny przy zakładaniu, prowadzeniu i realizowaniu zadań związanych z firmą. Mamy kilka rodzai planów: strategiczny, taktyczny czy operatywny. Jednak zasady tworzenia biznesplanów są zbliżone.

Dobry plan powinien charakteryzować się:

– realną możliwością wykonania założonych zadań
– uwzględnienie różnych możliwości dojścia do celu – kilka wariantów
– umiejętne połączenie środków i celów
– uzyskiwanie najlepszych efektów przy jak najmniejszym wykorzystaniu środków i małych kosztach
– dostosowywanie do zmian na rynku
– określenie najważniejszych zadań

Biznesplan to nie tylko dokument, to także miejsce w którym możemy: przewidzieć wszystkie sytuacje, które mogą zaistnieć, przeanalizować możliwe ryzyka, stworzyć strategię wyprzedzania konkurencji. Popełniamy błędy na kartce papieru, a nie w realnym życiu, dzięki temu możemy przewidzieć, wyprzedzić czy zidentyfikować.

Podsumowując biznesplan powinien odpowiadać na cztery pytania: KTO? CO? JAK? ZA ILE?