Nowości
Jan 15

Techniki rozwiązywania konfliktów

Wszędzie tam, gdzie ludzie wchodzą ze sobą w interakcje społeczne, spotykają się ze sobą różne postawy, poglądy, wartości i wzorce osobowe. Gdy są one mocno zróżnicowane lub ze sobą sprzeczne istnieje prawdopodobieństwo powstania konfliktu. Konflikt jest wynikiem słabej komunikacji między ludźmi. Konflikty są nieuchronne i nie można ich uniknąć, można jedynie je kontrolować i rozwiązywać. Nasz organizm włącza naturalne mechanizmy gdy tylko na horyzoncie pojawia się jakaś przesłanka o nadchodzącym konflikcie.

Wszyscy powinniśmy znać strategie rozwiązywania konfliktów, a nie tylko politycy, prawnicy czy zawodowi negocjatorzy. Wykorzystują je wszyscy jedni bardziej drudzy mnie świadomie, kiedy kłócą się z innymi ludźmi.

1 Strategia ignorowanie

Technika polegająca na przemilczeniu problemu. U jej podstaw leży przekonanie, że brak decyzji wywołuje mniejszy konflikt niż odrzucenie żądań. Zazwyczaj używana jest ona tylko przez jedna stronę konfliktu. Niesłuchanie argumentów strony przeciwnej, nie przyjmowanie ich do wiadomości i nie staranie się zrozumieć-są objawami stosowanie strategii ignorowania. Także w ramach tej techniki stosowane są takie bronie jak: ciągłe powtarzanie własnego zdania i unikanie konwersacji.

2 Strategia odwlekanie

Technika polegająca na odroczeniu działania. Podstawowy schemat myślenia w technice odwlekania to: oczekiwanie na zmiany, na zdarzenia losu i temu podobne czynniki. Z pewnością tak traktowany konflikt jest skazany na pogłębienie. Czas mija ,a strony konfliktu nabierają coraz głębszego przekonania o własnych racjach, formalizują swoje poglądy Czasem błahy i pozorny przedmiot konfliktu zostaje po prostu zapomniany na rzecz działań symbolicznych, mających na celu obronę honoru, własnego imienia itp. Odwlekanie często współwystępuje z ignorowaniem.

3 Strategia pokojowego współistnienia

W tę technikę zaangażowane są obie strony konfliktu. Udają, że spór nie istnieje, podkreślają wspólnotę, ignorują przyczyny konfliktu. Nawet współpraca między nimi jest tylko pozornie dobra. Te współdziałanie wynikają raczej z obowiązku niż z jakichś chęci. Dlatego, mimo ich połączonego wysiłku, wyniki nie przynoszą maksymalnych korzyści. Towarzyszące obu stronom poczucie fałszu rodzi tylko wiele podejrzeń o nieczystą grę. Pokojowe współistnienie także nie jest dobrą metodą na całkowite rozwiązanie konfliktu. Najlepiej stosować ten sposób tylko na krótki okres czasu. Nie sprawdza się on w dłuższej perspektywie czasowej.

4 Strategia deprecjonowania

Strategia ta polega na umownym pozbawieniu wartości przeciwnika w konflikcie. Ta strategia pozwala na mechanizm myślenia pozwalający człowiekowi radzić sobie w wielu sytuacjach. Deprecjonowaniem jest również umniejszaniem wartości przedmiotu sporu. Dzięki temu przegrywający ma mimo wszystko satysfakcję, że przegrał w konflikcie o coś, co nie jest tego sporu warte.

5.Strategia reorientacji

Sposób polegający na obarczaniu odpowiedzialnością ze przyczyny konfliktu jednostki i grupy. Wskazanie tzw. kozła ofiarnego jest odwróceniem uwagi od istoty problemu. Reorientacja, to jeden z najbardziej popularnych sposobów radzenia sobie z konfliktami. Wielu ludzie uważa ,że jest to bardzo skuteczna metoda. Tak naprawdę jest to metoda bardzo doraźna. Strategia ta nie jest skuteczna dlatego, że jeśli reorientacja zostanie zdemaskowana to z pewnością natychmiast konflikt się odnowi. Odmianą reorientacji jest stworzenie lub ujawnienie wspólnego zagrożenia tych obu stron konfliktu.

6.Strategia separacji

Technika polegająca na usunięciu strony konfliktu z dotychczasowej przestrzeni życiowej. Strategia stosowana jest w sytuacjach społecznych i w sytuacjach naszych zwyczajowych kontaktów z innymi. Zastosowanie separacji idzie na równi z utratą pewnych wartości, które były wynikiem związku skłóconych stron.

7. Strategia arbitrażu

Technika polega na zwróceniu się stron konfliktu do osoby lub instytucji niezależnej z prośbą o rozwiązanie konfliktu. Stosując arbitraż oszczędzamy stracony czas na bezsensownych kłótniach. Tak naprawdę stosując arbitraż uciekamy tylko od przedmiotu kłótni. Zresztą arbitraż często wcale nie jest zakończeniem sporu, bo strona przegrana najczęściej uważa, że decyzja do niczego nie zobowiązuje bo arbiter poświęcił jej za mało czasu.

8. Strategia kompromisu

Popularna, ale niestety nieskuteczna strategia rozwiązywania sporów. Wiara w moc kompromisu wyrasta z przekonania o nierozwiązalności sporów. Strony konfliktu dojdą do porozumienia przez kompromis, tylko wtedy jeśli każda z nich zadowoli się częściowym spełnieniem swych żądań.