Nowości
Jan 15

Praca zespołowa nie musi być trudna

Ja wiem, że praca zespołowa nie jest łatwa. Taki zespół składa się z ludzi, którzy mają inne potrzeby, oczekiwania, zdolności. Uświadomienie sobie tych różnic może zabrać czas, ale w dłuższej perspektywie pomoże zespołowi sprawniej działać.

Pomóc może świadomość, że jeśli zespół ma być produktywny musi istnieć równowaga pomiędzy produktem, procedurą, a ludźmi. Początkowo każdy zespół czy też grupa, skupia się na niemal wyłącznie na zadaniu. A co się dzieje dalej? Taka współpraca szybko staje się chaotyczna, bo każdy chce wnieść swój pomysł.

Praca w zespole nie tylko może być trudna, ale także ekscytująca. Jednym z kluczowych elementów pracy zespołowej jest efektywna współpraca. Ja wiem, łatwo się o czymś mówi, ale trudniej to realizować.

Ważne jest aby grupa od początku próbowała stworzyć atmosferę otwartości i szacunku, to jasne, że początkujący zespół nie od razu sobie z tym poradzi. Jednak ważne jest aby grupa od pierwszego dnia współpracy starała się ten cel osiągnąć.

Dobry zespół to taki, który potrafi znaleźć sposób na zintegrowanie wkładu każdego z członków i który nauczy się poszukiwać rozwiązań.

Podam ci sprawdzone wskazówki jak zbudować efektywny zespół:

1. Istotna jest wielkość zespołu. Badania dotyczące efektywności w pracy wykazały, że trudniej jest działać zespołom wynoszącym od 10 – 15 osób. Znacznie trudniej jest się porozumiewać, dzielić obowiązkami czy też podejmować decyzję.

2. Zespoły muszą poznać możliwości i umiejętności każdego z członków. Nie bądź za bardzo skromny. Może się okazać, że ktoś w twoim zespole posiada umiejętności jakie pokażą lukę w projekcie. To może stanowić ogromną pomoc.

3. Niezbędna jest atmosfera zaufania. Zespół powinien zbudować taką atmosferę, w której będziecie się czuli dobrze i swobodnie. Panuje poczucie zaufania co skłania innych do działania.

4. Doceń różnorodność. Ludzie w zespole nie są tacy sami. Dobre zespoły dzielą wspólne wartości, wizję, cel. Przecież w pracy zespołowej nie chodzi o to, aby każdy myślał tak samo i tak samo działał.

5. Konflikty. W tak różnorodnym zespole nieporozumienia są niestety nieuniknione. Jednak powinno być to naturalne, a rozwiązanie powinno odbywać się na podstawie szukania problemu, a nie na kładzeniu nacisku na osobę.

Grupa nie znajdzie odpowiedzi na wszystkie oczekiwania członków, ale wystarczy, że wszyscy będą mogli o nich opowiedzieć. Jednocześnie będą mieli świadomość, że inni członkowie zespołu oczekują czegoś innego.