Nowości
Jan 14

Po co mi coach?

Wszystko już mamy w sobie. To co jest nam potrzebne do przeprowadzenia coachingu stosujemy na co dzień. To jest: komunikacja, budowanie właściwych relacji, otwartość na drugiego człowieka. Nie ma tu nietypowych, trudnych umiejętności.

Wszystko co jest Ci potrzebne już masz, potrafisz. Stawiam pytanie: na ile to wykorzystasz i co z tym zrobisz?

Coach w relacji z drugą osobą działa jak lustro, pokazując jej realne możliwości, a jednocześnie modyfikuje jej nastawienie i podejście. Takie postępowanie wpływa pozytywnie na rozwoju osoby zainteresowanej, która sama podejmuje decyzje co do działań czyli jak i co chce robić, a coach służy tylko wsparciem. Jeśli osoba popełnia błąd, rolą coacha jest zachęcenie do przeglądania podjętych działań, wyciągnięcie odpowiednich wniosków i pomoc w nauczeniu się, w oparciu o doświadczenie, nowych umiejętności na przyszłość.
Wpływ coachingu może przynieść również pozytywne nieoczekiwane efekty na te strefy życia, nad którymi w tej chwili osoba nie pracowała: nawyki, ograniczenia, sposób funkcjonowania w życiu rodzinnym lub zawodowym.

Czym jest coaching?

– Coaching koncentruje się na budowie lepszej przyszłości, pozwalając klientowi zjednoczyć swoje zdolności odczuwania, myślenia i działania z jasnością i pasją.
– Coaching generuje wizję nadziei, energii i oczekiwań – niezbędnych dzisiaj cech skutecznych organizacji.
– Coach zachęca klienta do kontrolowania i kierowania swoją energią witalną, uczy go przekształcać strach w odwagę, wstyd w afirmację siebie, egoizm we wzajemną uwagę.
– Coach ceni kreatywność i wyobraźnię w swoich związkach z klientem i razem z nim decyduje o planie akcji.
– Coaching jest zamierzonym procesem wspierania osoby (lub zespołu) w doskonaleniu jej kompetencji w wybranym obszarze działania i osiąganiu określonych celów.

Coach nie dostarcza gotowych rozwiązań, a mimo to oszczędza swojemu klientowi czasu w realizacji jego celów. Umie stymulować ludzi tak, że dają z siebie to co najlepsze, pomaga im wydobyć swoją moc i skuteczność. Potrafi zanalizować sytuacje z innej perspektywy, niż jego klient, dostrzec możliwe zagrożenia i dostarczyć informacji a także zasugerować narzędzia konieczne do przeprowadzenia zmiany.

Można go porównać do pilota towarzyszącego kierowcy – informuje o tych wszystkich elementach których kierowca skupiony na prowadzeniu nie ma możliwości dostrzec i proponuje optymalną trasę przejazdu.
Coacha można wynajmować również do towarzyszenia parom w trudnych dla nich okresach.

Kiedy potrzebujesz coacha?

– kładziesz nacisk na doskonałość zawodową i mistrzostwo
– jesteś gotowy czerpać korzyści ze swoich wyjątkowych zdolności
– potrzebujesz dojrzałego partnerstwa i zaufania w relacjach coach – klient
– potrzebujesz lojalności i podejmowania ryzyka, pomagając Twojemu Przedsiębiorstwu wzrastać w siłę i stawać się bardziej wizjonerskim
– sam pragniesz doskonalić się i rozwijać
– pragniesz udoskonalić swój związek partnerski

W raporcie „Coaching and buying coaching services” opublikowanym w listopadzie 2008r. na stronach Chartered Institute of Personnel Development znajdziemy cenne wskazówki dotyczące kryteriów, które pozwolą nam dokonać dobrego wyboru coacha. Są one, według autora raportu, następujące:

1) Odpowiedni poziom doświadczenia w prowadzeniu coachingu
Poziom doświadczenia coacha powinien być dostosowany do stopnia złożoności problemu i wymagań klienta. Np.: Dyrektor będzie potrzebował bardziej doświadczonego coacha, aniżeli kierownik niższego szczebla.
2) Doświadczenie w konkretnej branży biznesu
Dobry coach biznesowy powinien znać ogólne mechanizmy zachodzące w biznesie. Niektórzy klienci wymagają dodatkowo znajomości specyfiki branży, którą się zajmują. Dla innych nie jest to konieczne. Ważny jest przede wszystkim poziom kompetencji coacha w prowadzeniu samego procesu coachingu.
3) Referencje
Wybierając coacha mamy prawo zapytać o jego referencje. Jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów sprawdzenia umiejętności coacha.
4) Wykształcenie i doświadczenie zawodowe
Coachowie pochodzą z różnych środowisk zawodowych. Warto sprawdzić dyplomy, certyfikaty i zapytać się o branżę, w której coach pracował. Nie jest wymagane, żeby coach był absolwentem konkretnego kierunku studiów. Ważne jest natomiast ukończenie szkoły coachingu.
5) Superwizja
Superwizja to kontakt coacha z innym, najczęściej bardziej doświadczonym coachem. Spotkania superwizyjne mają na celu zwiększenie samoświadomości i ciągłe podnoszenie jakości prowadzonego coachingu.
6) Używane metody, narzędzia i techniki
Warto zapytać jakiego rodzaju metody są wykorzystywane w pracy coacha, na jakim modelu pracuje i jakie są jego standardy pracy.
7) Świadomość swoich ograniczeń i granic kompetencji
Dobry coach powinien poinformować swojego klienta o obszarze swoich kompetencji oraz o tym, czego nie jest w stanie klientowi zapewnić.
8) Przynależność do profesjonalnych stowarzyszeń
Stowarzyszenia, które zrzeszają certyfikowanych coachów są dodatkowym potwierdzeniem jakości prowadzonego coachingu. Często, żeby stać się członkiem takiego stowarzyszenia należy spełniać odpowiednie kryteria standardów pracy.
9) Ubezpieczenie
Możemy zapytać coacha o ubezpieczenie od szkód poniesionych na skutek jego usług. Profesjonalny coach bierze odpowiedzialność za swoje postępowanie w procesie coachingu.
10) Osobowość coacha oraz zasady moralne, którymi się kieruje
W pracy z coachem liczą się nie tylko jego formalne umiejętności, ale również jego osobowość i wartości jakie realizuje w życiu. Bardzo ważne jest także zaufanie, dlatego warto wybrać takiego coacha, z którym się dobrze czujemy i wobec którego potrafimy się otworzyć podczas rozmowy