Nowości
Jan 31

Łańcuch krytyczny w zarządzaniu projektem

Zarządzanie projektami jest trudną sztuką, którą nie każdy menadżer jest w stanie opanować do perfekcji. Nawet jeśli potrafimy zarządzać zadaniami czy ludźmi, nie oznacza to, że będziemy w stanie w odpowiedni sposób zarządzać projektami, zwłaszcza tymi, które okazują się być najbardziej złożone. Wymagają one od osoby zajmującej stanowisko kierownika projektu, doskonałego zorganizowania. Musi on traktować środki finansowe, kadrę pracowniczą, jak również zasoby materialne, a przede wszystkim czas, jako każdy zasób z osobna, który należy w optymalny sposób wykorzystać, aby doprowadzić do zakończenia projektu w umówionym uprzednio terminie, odnosząc przy tym założone rezultaty.

Czas najważniejszy

Zdecydowanie najtrudniej menadżerom jest zarządzać czasem, zwłaszcza, jeśli harmonogram prac nad danym projektem jest napięty i nie można zaangażować do jego wykonania innych pracowników. Wówczas trzeba tak rozdysponować czasem, aby występowało jak najmniej strat. Oczywiście, nie chodzi tu bynajmniej o pozbawianie pracowników jakichkolwiek przerw w pracy czy narzucanie im obowiązku pozostawania po godzinach pracy, ale o takie rozplanowanie zadań, aby były one realizowane sprawnie, w z góry założonym czasie.
Czas jest zasobem, którego nie można zwiększyć. Trzeba więc w optymalny sposób rozplanować go na konkretne działania w ramach projektu. Jedną z praktyk w tym zakresie jest zarządzanie projektem w metodzie łańcucha krytycznego. Jest to jedna z metod dysponowania czasem w ramach projektów zawodowych i nie tylko. W ten sposób można planować również przedsięwzięcia inwestycyjne, czy zwyczajne rodzinne wyjazdy.

Łańcuch krytyczny

Zarządzanie łańcuchem krytycznym pozwala na zintegrowanie ze sobą czasu i pozostałych zasobów – ludzkich, finansowych i materialnych. Czas, podobnie jak pozostałe zasoby, łącznie wpływają na projekt – jakość jego wykonania i termin zakończenia. Łańcuch krytyczny czy też ścieżka krytyczna jest określana jako najdłuższa możliwa droga, jaką może przejść zespół projektowy, aż do sfinalizowania całego przedsięwzięcia. Zarządzając projektami metodą ścieżki krytycznej, należy ściśle określić czas niezbędny do realizacji każdego zadania. Dlatego też wcześniej projekt należy podzielić na kilka etapów, a dopiero te dzieli się na zadania, które przydzielane są do konkretnych pracowników. Czas potrzebny na ich realizację oceniany jest w dwóch wymiarach – jako minimalny i realistyczny, zakładający pewne opóźnienia, które często wynikają nie z winy pracowników. Ścieżka krytyczna realizacji projektu jest najdłuższa, biorąc pod uwagę logistykę zadań i konflikt zasobów. Zakłada, że żadne z zadań nie zostanie wykonane w najdłuższym terminie, a więc jest to wariant realistyczny, ale pesymistyczny. Dzięki temu nie ma mowy, aby wykonanie projektu przekroczyło wskazany deathline.
Margines błędu czasowego na wykonanie każdego przedsięwzięcia jest szacowany w taki sposób, aby zapewnić właściwe wykorzystanie posiadanych przez zespół projektowy zasobów. Ścieżka krytyczna zakłada bezpieczny czas na wypełnienie projektu.

Taskbeat.pl w przygotowaniu ścieżki krytycznej

W opracowaniu zarządzania projektem z wykorzystaniem techniki ścieżki krytycznej, pomocna może być aplikacja Taskbeat.pl. Pozwoli ona na zaprojektowanie ścieżki zadań do wykonania i oszacowania dla nich czasów. W toku realizacji projektu umożliwi dynamiczną zmianę kolejności zadań czy przydzielanie do nich współpracowników. Szybko można w niej określić, jakie zadania czekają na wykonanie i ile czasu pozostało do ich zakończenia. Dzięki niej projekt wykonywany jest w należyty sposób w terminie ustalonym w umowie z kontrahentem.