Nowości
Jan 15

Głowa w chmurach – czyli kreatywności da się nauczyć

Sukces wymaga poświęceń, odwagi i przełamania schematów myślowych. Kreatywność to droga od inspiracji do realizacji. Prawdą jest, że żadnej firmie nie uda się osiągnąć sukcesu bez kreatywnego podejścia do marketingu, ponieważ w marketingu wszystko się zmienia. Dotyczy to zarówno wymyślania nowych reklam jak również utrzymywania polityki cenowej i zmian produktu.

Kreatywnie myśleć to znaczy zaproponować klientom produkt mający przewagę nad konkurencją, gdyż kreatywność to postawa, dzięki której każdy możne łatwiej jest rozwiązywać problemy swoje i swoich pracodawców. Kreatywność przejawia się w gotowości do znajdywania nowych pomysłów i wynajdowaniu oryginalnych rozwiązań.

Aby móc rozwijać swoją kreatywność, powinniśmy najpierw zdać sobie sprawę z czynników, które warunkują rozwój tej umiejętności. Przede wszystkim należą do nich cechy charakteru. Możemy wymienić cztery niezbędne cechy człowieka świadomie przyjmującego postawę kreatywną: po pierwsze – otwartość i wewnętrzna elastyczność, po drugie – ciekawość polegającą na szukaniu nowych dróg i możliwości, po trzecie – spostrzegawczość polegającą na zdolności do zauważania problemów i niedociągnięć oraz podchodzenie do nich w sposób obiektywny, po czwarte – zdolność do krytycznej samooceny.

Sterowanie twórczym procesem polega na ciągłym niepokoju i znajdowaniu coraz to lepszych pomysłów i podejść. Osoby kreatywnie kierują się tym, co je nurtuje. Jeśli chcesz być kreatywnym patrz krytycznym okiem na twoje marketingowe środowisko. Dość trudno jest wpadać na nowe pomysły samemu, dlatego lepiej, gdy większa ilość ludzi będzie starała się wymyślić cos nowego.