Nowości
Jan 15

Drugie prawo motywacji

Na szczęście motywację można rozwijać i trenować podobnie jak inne cechy i umiejętności. Są ćwiczenia i techniki dzięki, którym możemy skuteczniej napędzać się do działania i kreować naszą determinację. Wyznaczone cele wynikają z naszych osobistych i specyficznych potrzeb, osoby z zewnątrz w bardzo niewielkim stopniu są w stanie pomóc nam w definiowaniu ich.

Z kolei motywacja jest już zagadnieniem bardziej poznawalnym. Jesteśmy w stanie zauważyć pewne wyraźne zależności, które przekładają się na uniwersalne zasady i reguły. Nauka jest w stanie pomóc nam pobudzać i utrzymywać na wysokim poziomie naszą motywacją, a przez co pomóc nam w drodze do osiągnięcia postawionych przed Tobą celów.

Aby nasza motywacja była silna i wspierała nas na każdym kroku, aby czyniła silniejszymi i skuteczniejszymi musi opierać się na pewnych prawach i regułach. Stosowanie się do tych uniwersalnych zasad powoduje, że nasze dążenia są zgodne z naturą ludzką, że wynikają z naszych pierwotnych, wewnętrznych potrzeb dzięki czemu potęgują naszą determinację

Jedną z ważniejszych rzeczy wpływających na nasze samopoczucie psychiczne oraz samoocenę, jest to w jakim stopniu panujemy nad swoim losem. Utrata kontroli nad którymkolwiek z ważnych obszarów życia powodować może silne zaburzenia psychofizyczne. Nasze poczynania są o wiele skuteczniejsze, kiedy popiera je przeświadczenie o posiadaniu pełnej kontroli nad podejmowanymi krokami oraz kierunkiem naszego rozwoju.

Wielu psychologów idzie krok dalej i nadaje prawu kontroli jeszcze większą wagę. Według nich nie mamy szans na osiągniecie sukcesu dopóki nie weźmiemy pełnej odpowiedzialności za nasze życie. Wygodną dla nas rzeczą jest wyrobienie sobie przeświadczenia o przypadkowości zjawisk zachodzących w naszym życiu. Łatwiej jest nam tłumaczyć wszelkie porażki ślepym trafem losu, wypadkami, pechem. Z kolei sukcesy innych tłumaczymy fartem, fuksem, czy szczęśliwym zbiegiem okoliczności.

Takie myślenie jest jednak pułapką, gdyż może prowadzić do wniosku, iż jesteśmy zdani na siły które pozostają poza naszą kontrolą, że wszelkie planowanie i dokładanie starań nie ma większego sensu, gdyż jesteśmy zdani na łaskę przeznaczenia. Takie podejście rodzi z czasem frustrację, negatywne nastawienie sceptycyzm a w skrajnych przypadkach apatię.

Dopóki nie wyrobimy w sobie przeświadczenia, że tylko i wyłącznie na nas samych spoczywa odpowiedzialność za każdy czyn, którego się podejmujemy. Tylko wtedy wyrobić w sobie możemy pełne przeczucie, iż jedyną rzeczą ograniczającą nas w osiąganiu postawionych sobie celów, jest nasze nastawienie. Powoduje to, iż przeciwności i przeszkody stojące na naszej drodze tracą znaczenie i zostają zmarginalizowane.

Jesteś odpowiedzialny za swoje życie, bądź też konsekwentny w tym co robisz, im lepiej będziesz się przy tym bawić i utrzymasz konsekwencje swego działania, tym szybciej wejdzie ci to w nawyk, z czasem będzie to dla ciebie tak naturalne jak picie herbaty w szklance/kubku, czy zakładanie butów przed wyjściem na dwór – nie zastanawiasz się nad tymi czynnościami do momentu, aż o nich nie wspomniałem. Konsekwencja wykonywania pewnych czynności prowadzi do wyrobienia nawyku.

Nawyk ma to do siebie, że nie zastanawiasz się, czy ci się chce czy nie, po prostu działasz. Będąc odpowiedzialnym za swoje życie i konsekwentnym w swoich działaniach możesz być pewny, że z odpowiednią motywacją zdobędziesz szczyty swoich marzeń. Znajomość celów własnej aktywności, a następnie branie za nią odpowiedzialności wyrabia motywację wewnętrzną.