Nowości
Jan 28

Czym jest TaskBeat?

TaskBeat to zaawansowana usługa w rękach małych i średnich zespołów. Innowacyjność usługi leży w autorskiej metodologii pozwalającej na podniesienie skutecznosci realizowanych prac. Dzięki usłudze zarządzanie projektami, planowanie poszczególnych zadań, określanie priorytetów, delegowanie zadań, jak również kontrola rentowności projektów i budżetów organizacji jest spójnie zintegrowana w ramach prostej funkcjonalności. TaskBeat jest usługą, która pozwala nam usystematyzować prace prowadzone w ramach jednej lub nawet kilku organizacji.

Program został stworzony z myślą o małych i średnich firmach. Nie ma znaczenia czy jest to jedna osoba, grupa czy kilka zespołów. Jego zaletą jest szybka komunikacja pomiędzy pracownikami. Firmę tworzą ludzie. To właśnie dla nich powstał TaskBeat. Wsparcie, motywacja i inteligentny system w jednym. Każdy z pracowników dzięki tej aplikacji z pewnością mądrze wykorzysta czas i dostępne mu środki. TaskBeat to system, dzięki któremu jasno możemy określić jakie zadania ma wykonać konkretna osoba. Ponadto pozwoli jej korzystać z wiedzy innych pracowników. W jaki sposób? Otóż każdy w firmie może mieć dostęp do wykonywanych zadań i pozostawiać notatki. Niezależnie od tego gdzie aktualnie się znajduje. Oszczędność czasu. Koniec z długimi rozmowami telefonicznymi, mailami i karteczkami przy biurku. Teraz wszystko jest dostępne w formie elektronicznej.

Każda osoba odpowiedzialna za projekt czy zadania w firmie od teraz może konstruktywnie rozplanować działania całego zespołu oraz poszczególnych jego członków. Dodakowo po wykonaniu kolejnych etapów pracownik odznacza to w systemie. Dzięki temu mamy kontrolę nad postępem. Program ułatwia pracę dzięki znajdującej się w nim wyszukiwarce. W każdej chwili możemy cofnąc się do wcześniejszych dokumentów, arkuszy czy innych plików, które są nam aktualnie potrzebne. Ponadto możemy również z łatwością odnaleźć poprzednie notatki czy uwagi innych pracowników.

System zapamiętuje każdą wykonaną czynność , rozwój i realizację celu. Pozwala to na zwiększenie skuteczności i wydajności całej firmy oraz pojedynczych jednostek. Aplikacja dosłownie wyręcza nas w integracji list zadań z kalendarzem, biznes planem oraz dokumentami.
W każdej chwili możemy dodawać do projektów nowe zadania i dzielić je na etapy. Kontrolujemy ich wykonanie. Wystarczy wpisać zadanie do wykonania oraz podzielić na etapy. Te natomiast dzielimy na priorytety, według których osoba ma pracować. Dzięki temu mam bieżący wgląd w postęp pracy. Całość podsumuje system, pokaże planowane zyski i termin realizacji.

Praca zespołowa to klucz do osiągnięcia sukcesu. Warto dzielić się zdobytą wiedzą. Pozwoli na to niezakłóconą współpracę pomiędzy członkami zespółu. Z biura znikną sterty dokumentów. Praca stanie się swobodna a pracownicy znacząco odciążeni. Dzięki temu będą skuteczni i efektywni. TaskBeat eliminuje wszelkie przeszkody na drodze do sukcesu. Dzięki niemu zaoszczędzisz czas i pieniądze.