Nowości
Jan 15

Czy jesteś dobrym kierownikiem projektu?

Jak wiadomo najważniejszym zadaniem kierownika projektu jest dostarczenie produktu, usługi wymaganej jakości, w określonym czasie i planowanym budżecie. Idealny kierownik projektu musi sprostać długiej liście.

Przedsięwzięcia nie są realizowane przez jedną osobę, ale przez grupę ludzi. Dzięki odpowiednim cechom osobowości kierownik projektu zyska nie tylko doświadczenie swojej grupy, ale także współdziałanie i lojalność. Istnieje wiele teorii opisujących idealnego kierownika, poniżej przedstawiono listę najbardziej pożądanych cech.

Determinacja

Każdy projekt wiąże się z możliwością wystąpienia problemów. Determinacja pozwoli znaleźć rozwiązanie z trudnej sytuacji, jednocześnie pomagając cały czas widzieć sens projektu.

Organizacja

Dobrze zorganizowany kierownik wie w jaką stronę idzie praca nad projektem, gdzie wymagane są zmiany oraz co jest potrzebne do dalszej realizacji przedsięwzięcia. Często popełnianym błędem jest branie na siebie zbyt wielu obowiązków, co prowadzi do trudności w dostrzeganiu ewentualnych błędów.

Kreatywność

Realizując projekt czasami pojawia się sytuacja w której trzeba znaleźć nowe rozwiązanie. Wszystkie kreatywne pomysły powinny być pożądane, gdyż dzięki nim poprawia się efektywność działania. Kierownik kreatywny, dostrzega i docenia kreatywność innych.

Słuchanie

Umiejętność słuchania nie tylko pomaga uniknąć problemów i nieporozumień, ale także pomaga budować zaufanie wśród grupy i zachęcać do dalszej wymiany informacji.

Otwartość i elastyczność

Nie wystarczy tylko słuchać, należy być otwartym na nowe pomysły czy rozwiązania. Trzeba zdać sobie sprawę, że nie realizujemy projektu sami, elastyczność i otwartość poprawia produktywność i ułatwia komunikacje.

Konstruktywna krytyka

W realizacji projektu pojawiają się zadania, które wykonywane są nieprawidłowo, kierownik projektu zmuszony jest wtedy do użycia krytyki. Jest to bardzo trudne zadanie, gdyż należy skrytykować czyjąś pracę w taki sposób, aby była to motywacja a jednocześnie uważać aby nikogo nie urazić.

Dyscyplina

Jeżeli chcemy znaleźć „złoty środek” na powodzenie projektu to dyscyplina będzie cudowną receptą. Zdyscyplinowany zespół projektowy jest bardzo ważny z punktu widzenia terminów, kosztów, jakości.

Umiejętność rozwiązania konfliktów i problemów

W projekcie uczestniczą ludzie, a między ludźmi dochodzi czasami do konfliktów. Niezależnie od tego jakiej natury występują sprzeczności, dobry kierownik projektu powinien taki konflikt rozwiązać. Wymaga to także dużej delikatności, gdyż błędne kroki mogą ten problem powiększyć. Potrzebne są tu także umiejętności analizy i podjęcie niezbędnych działań.

Motywowanie i wspieranie

Od dawna wiadomo, że dobrze zmotywowany zespół działa lepiej. Grupa projektowa wymaga od kierownika projektu wsparcia, bez tego niektóre osoby mogą poczuć się niedocenione, a to obniża ich produktywność. Jednak wsparcie powinno być bezstronne, uniknie się dzięki temu niesprawiedliwego traktowania w oczach zespołu.

Pewność siebie

Aby z powodzeniem przekonywać do swoich decyzji niezbędna jest pewność siebie. Pozwala to także kierownikowi bez wahania podejmować niezbędne kroki do osiągnięcia zamierzonego celu.

Aktywność

Cecha ta oznacza umiejętność podjęcia inicjatywy. Osoba taka nie marnuje pojawiających się szans lecz działa. Kierownik projektu powinien być aktywny i zawsze poszukuje nowych rozwiązań, aby poprawić osiąganie celów.

Pozytywne nastawienie

Osoba obdarzona optymizmem potrafi rozbudzić w ludziach wiarę w sens i powodzenie projektu. Pozytywne nastawienie umożliwi skuteczne i twórcze podejście do problemów. Dzięki takiemu nastawieniu zespół projektowy będzie postrzegać problem jako możliwość nauki, a nie jako trudność.
W każdej grupie ludzi, którzy mają wspólny cel pojawia się przywódca. Od jego poszczególnych cech zależy czy dane przedsięwzięcie się powiedzie. Projektem może kierować każdy, ale nie każdy zrobi to dobrze. Wymaga się od kierownika projektu bardzo dużej wiedzy metodycznej. Chodzi tutaj o wiedzę dotyczącą metod i technik zarządzania projektem. Jednak wiedza i umiejętność zastosowania jej w praktyce nie wystarcza. Kierownikiem projektu trzeba się urodzić, oprócz samej wiedzy niezbędne są cechy osobowości.

Jak wiadomo najważniejszym zadaniem kierownika projektu jest dostarczenie produktu, usługi wymaganej jakości, w określonym czasie i planowanym budżecie. Idealny kierownik projektu musi sprostać długiej liście.

Przedsięwzięcia nie są realizowane przez jedną osobę, ale przez grupę ludzi. Dzięki odpowiednim cechom osobowości kierownik projektu zyska nie tylko doświadczenie swojej grupy, ale także współdziałanie i lojalność. Istnieje wiele teorii opisujących idealnego kierownika, poniżej przedstawiono listę najbardziej pożądanych cech.

Determinacja

Każdy projekt wiąże się z możliwością wystąpienia problemów. Determinacja pozwoli znaleźć rozwiązanie z trudnej sytuacji, jednocześnie pomagając cały czas widzieć sens projektu.

Organizacja

Dobrze zorganizowany kierownik wie w jaką stronę idzie praca nad projektem, gdzie wymagane są zmiany oraz co jest potrzebne do dalszej realizacji przedsięwzięcia. Często popełnianym błędem jest branie na siebie zbyt wielu obowiązków, co prowadzi do trudności w dostrzeganiu ewentualnych błędów.

Kreatywność

Realizując projekt czasami pojawia się sytuacja w której trzeba znaleźć nowe rozwiązanie. Wszystkie kreatywne pomysły powinny być pożądane, gdyż dzięki nim poprawia się efektywność działania. Kierownik kreatywny, dostrzega i docenia kreatywność innych.

Słuchanie

Umiejętność słuchania nie tylko pomaga uniknąć problemów i nieporozumień, ale także pomaga budować zaufanie wśród grupy i zachęcać do dalszej wymiany informacji.

Otwartość i elastyczność

Nie wystarczy tylko słuchać, należy być otwartym na nowe pomysły czy rozwiązania. Trzeba zdać sobie sprawę, że nie realizujemy projektu sami, elastyczność i otwartość poprawia produktywność i ułatwia komunikacje.

Konstruktywna krytyka

W realizacji projektu pojawiają się zadania, które wykonywane są nieprawidłowo, kierownik projektu zmuszony jest wtedy do użycia krytyki. Jest to bardzo trudne zadanie, gdyż należy skrytykować czyjąś pracę w taki sposób, aby była to motywacja a jednocześnie uważać aby nikogo nie urazić.

Dyscyplina

Jeżeli chcemy znaleźć „złoty środek” na powodzenie projektu to dyscyplina będzie cudowną receptą. Zdyscyplinowany zespół projektowy jest bardzo ważny z punktu widzenia terminów, kosztów, jakości.

Umiejętność rozwiązania konfliktów i problemów

W projekcie uczestniczą ludzie, a między ludźmi dochodzi czasami do konfliktów. Niezależnie od tego jakiej natury występują sprzeczności, dobry kierownik projektu powinien taki konflikt rozwiązać. Wymaga to także dużej delikatności, gdyż błędne kroki mogą ten problem powiększyć. Potrzebne są tu także umiejętności analizy i podjęcie niezbędnych działań.

Motywowanie i wspieranie

Od dawna wiadomo, że dobrze zmotywowany zespół działa lepiej. Grupa projektowa wymaga od kierownika projektu wsparcia, bez tego niektóre osoby mogą poczuć się niedocenione, a to obniża ich produktywność. Jednak wsparcie powinno być bezstronne, uniknie się dzięki temu niesprawiedliwego traktowania w oczach zespołu.

Pewność siebie

Aby z powodzeniem przekonywać do swoich decyzji niezbędna jest pewność siebie. Pozwala to także kierownikowi bez wahania podejmować niezbędne kroki do osiągnięcia zamierzonego celu.

Aktywność

Cecha ta oznacza umiejętność podjęcia inicjatywy. Osoba taka nie marnuje pojawiających się szans lecz działa. Kierownik projektu powinien być aktywny i zawsze poszukuje nowych rozwiązań, aby poprawić osiąganie celów.

Pozytywne nastawienie

Osoba obdarzona optymizmem potrafi rozbudzić w ludziach wiarę w sens i powodzenie projektu. Pozytywne nastawienie umożliwi skuteczne i twórcze podejście do problemów. Dzięki takiemu nastawieniu zespół projektowy będzie postrzegać problem jako możliwość nauki, a nie jako trudność.
W każdej grupie ludzi, którzy mają wspólny cel pojawia się przywódca. Od jego poszczególnych cech zależy czy dane przedsięwzięcie się powiedzie. Projektem może kierować każdy, ale nie każdy zrobi to dobrze. Wymaga się od kierownika projektu bardzo dużej wiedzy metodycznej. Chodzi tutaj o wiedzę dotyczącą metod i technik zarządzania projektem. Jednak wiedza i umiejętność zastosowania jej w praktyce nie wystarcza. Kierownikiem projektu trzeba się urodzić, oprócz samej wiedzy niezbędne są cechy osobowości.