Nowości
Jan 15

4 etapy kontroli pracowników

Proces kontroli kadr składa się z czterech etapów:

1. ustalenie planów funkcji personalnej
2. badanie wyników
3. ocena wyników
4. korygowanie i kontrola

Etap pierwszy
Na tym etapie należy zaplanować poszczególne stanowiska pracy pod kątem kwalifikacji, rozwoju, szkoleń. Pomoże to nam odpowiednio dobrać pracowników do stanowisk pracy, lepiej zarządzać narzędziami motywacyjnymi oraz łatwiej oceniać pracowników.

Na tym etapie należy przygotować normy kadrowe – zbiór celów, funkcji, opisy stanowisk, planów rekrutacji czy szkoleń.

Etap drugi
Jest to mierzenie doboru, rozwoju i motywowania pracowników. Jest to etap ciągły i powtarzalny.

Etap trzeci
Na tym etapie porównujemy wyniki z normami i ocenami kadrowymi. Z jednej strony mamy wielkości pożądane, a z drugiej wielkości uzyskane. Dzięki temu możemy zbadać i zweryfikować ewentualne odchylenia. Firmie, która stawia na jakość i wydajność pracy ten etap jest najważniejszy, gdyż pomaga zachować harmonię między wymaganiami a tym co jest rzeczywiście.

Etap czwarty
Kontrola pozwala zachować rytm. Pomaga wzmacniać motywację i rozwój pracowników. Na tym etapie istnieją trzy możliwość działania:

utrzymanie statusu, jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem, ewentualna korekta działań, aby dopasować możliwości do planów, zmiana norm kadrowych
Każdy z tych etapów pozwala dostosować zasoby personalne do wymagań jakie stawia nam funkcjonowanie biznesu.